Lucia Koristeková

,, Z času na čas sú veci, ktoré sa ti zdajú nespravodlivé. Ale vedz, že v správny čas spoznáš ich zmysel.,,